Als ondernemer sta je er vaak alleen voor, zonder een echte gesprekspartner is het eenzaam aan de top. Natuurlijk is er veel informatie beschikbaar voor ondernemers en zijn er ontzettend veel mogelijkheden om in netwerkbijeenkomsten of bij andere gelegenheden advies in te winnen.

Ben jij op zoek naar een sparringpartner, die met jou samen kijkt naar moeilijke beslissingen die je moet maken als ondernemer. Of het nu gaat om het doen van een investering of het ontslaan van een medewerker, je wilt wel een even sparren met iemand die hier neutraal en met frisse blik naar kan kijken. meer…

Wil je meer weten over de sterke en zwakke kanten van jouw onderneming en snel aan de slag met verbeteringen?

Bedrijfsanalyse

Met het analyse instrument van IdeA Business Concepts is het mogelijk in zeer korte tijd een helder beeld te krijgen van de belangrijkste behoeften van jouw onderneming. We gaan samen de verbeteringskansen bespreken aan de hand van de uitkomsten van ons analyse instrument. Daarna gaan we aan de hand van het door ons samen geformuleerde actieplan aan de slag met het oplossen van de probleemgebieden.meer…

persoonlijkheidsprofiel

Weten waar je passie ligt is essentieel om gelukkig en succesvol te zijn. Een helder beeld van jouw intrinsieke motivatie, je talenten kennen en weten in welke omgeving jij het beste groeit en bloeit zijn de basis voor het maken van de juiste keuzes.

IdeA Business Concepts start met een uitgebreide screening met behulp van het MY-etool. Het MY-etool is een holistisch persoonlijkheidsprofiel die door een ervaren en gecertificeerde MY-consultant wordt afgenomen en geïnterpreteerd. Met dit persoonlijkheidsprofiel is het mogelijk snel tot de kern van jou zijn te komen en weten we welke stappen we moeten zetten naar jouw geluk en succes. meer

IdeA Bussiness Concepts begeleidt starters/ startups en meer ervaren ondernemers bij het verbeteren van hun ondernemerschap. We laten de ondernemers zelf ontdekken waar de knelpunten zitten zodat ze ook volledig commitment hebben de verandering ook op de lange termijn door te zetten.

Op het moment staan ondernemers onder grote druk, in de huidige en toekomstige tijd is een andere vorm van ondernemerschap nodig. IdeA Business Concepts helpt bij dit traject van persoonlijke groei en zorgt voor bewustwording en de omzetting in de onderneming. De persoonlijke groei en bewustwording komen zowel de ondernemer als de onderneming ten goede. meer…

IdeA Business Concepts

IdeA Business Concepts maakt gebruik van maatwerk assessments waarmee we jouw passie, kwaliteiten en talenten helder in beeld krijgen.

IdeA Business Concepts heeft speciale coaching training programma’s ontwikkelt voor ondernemers, startende ondernemers, start-ups en hoogopgeleide werklozen – en coacht en traint daarmee de deelnemers in vaardigheden, gedrag en kennis.